Oswiadczenie-ochrony-danych
Korzystając ze strony internetowej Państwo tym samym wyrażają zgodę na wysyłanie przez nas materiałów reklamowych (np. biuletynu informacyjnego, marketingu internetowego). Swiadczący usługi oraz Central Digital Media Ltd. (dalej: Central Digital Media) niezależnie od siebie rozporządzają podanymi danymi ale osobom trzecim tych danych nie udostępniają. Z otrzymanych od nas materiałów reklamowych (np.biuletynu informacyjnego czy marketingu internetowego) możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować klikając w opcję znajdującą się w dolnej części biuletynu informacyjnego. Za prawdziwość i dokładność podanych danych osobowych w całości odpowiada jedynie Użytkownik.